QMI

QMI Motorforbedringsprodukter med PTFE.

PTFE mot PTFE er beskrevet som verdens glatteste stoff, og kan beskrives som is mot is.